ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
นางนราลักษณ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
 
     
 
ข้อมูลโรงเรียน
 
   หน้าแรก
   ประวัติโรงเรียน
   ที่ตั้งแผนผัง จำนวนพื้นที่
   ปรัชญา
   คำขวัญประจำโรงเรียน
   สีประจำโรงเรียน
   โครงสร้างการบริหารงาน
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าประสงค์
   อาคารสถานที่
   รายชื่อผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
   บุคลากร
   คณะกรรมการอำนวยการ
   คณะกรรมการนักเรียน
   สารวัตรนักเรียน
   จำนวนนักเรียน
     

 
กลุ่มบริหารงาน
 
   ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายธุรการและการเงิน
   ฝ่ายบริหารงานงานบุคคล
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
   ฝ่ายกิจการพิเศษ
     
 


 
โครงการสอน 1/2555
 
     
แผนผังโรงเรียนอนุบาลชุมแพ
ลิงค์ภายในโรงเรียน
  เวบบอร์ดโรงเรียนอนุบาลชุมแพ  

 

 
ดาวน์โหลด
 
ผู้เข้าชมขณะนี้  4 คน
ขณะนี้
5 คน
สถิติวันนี้
20 คน
สถิติเดือนนี้
250 คน
สถิติปีนี้
1500 คน
สถิติทั้งหมด
1500 คน

 


    ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 [28 ก.ย. 2555]
   

 


อ่านข่าวทั้งหมด...  

    ข่าวสำหรับนักเรียน
 
 [27ก.พ. 255ุ]
   
 
 
 [3 พ.ย. 2555]

อ่านข่าวทั้งหมด...  


    ข่าวการรับสมัคร
 [21 ม.ค. 2556]
  

อ่านข่าวทั้งหมด...  
   


 
โรงเรียนอนุบาลชุมแพจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 

โรงพยาบาลชุมแพ จัดกิจกรรมเด็กไทยไร้พยาธิ ณ
หอประชุม โรงเรียนอนุบาลชุมแพ

 
ภาพกิจกรรม
 
 
 
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 

ชวนชมเกมส์ ครั้งที่ 11 จัดขึ้นวันที่ 14 ก.ย.2555

 
ภาพกิจกรรม
 
 
 
[]กิจกรรมอนุบาลชุมแพรวมใจภักดิ์รักคุณแม่ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมแพ  
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2555

 
ภาพกิจกรรม
 
 
 
[]งานประชุมผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมแพ  
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 
ลูกเสือสามัญ  โรงเรียนอนุบาลชุมแพ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการประกวดระเบียบแถว และเดินสวนสนาม
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด... 
หนังสือราชการ
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

โรงเรียนอนุบาลชุมแพ  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   

ตั้งอยู่เลขที่  1244  หมู่ 1  ถนนดีบุญมี  ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40130 

โทรศัพท์ – โทรสาร  0 – 4331-  1071 .......E-mail    :    naraluk.d@hotmail.com

   
โรงเรียนในสังกัด สพป.ขก.5เว็บไซต์ในสังกัด สพป.ขก เขต 5

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.

เว็บไซต์ สพป.ทั่วประเทศ
 
 

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ